Tại sao có tháng – năm nhuận?

tại sao có ngày nhuận?

Một năm có 365 ngày được tính với lịch của một năm dương. Mà theo vòng quay của măt trời thì phải còn 1/4 ngày nữa để Trái Đất mới hoàn thành công việc của mình. (Việc quay quanh Trái Đất quay quanh Mặc Trời). Vì vậy, cứ sau bốn năm thì chúng ta có thêm một ngày trong năm để giữ cho lịch đồng bộ với quỹ đạo của Trái đất.

Vậy tại sao lại có ngày nhuận, tháng nhuận và năm nhuận trong lịch của người Việt. Thì hãy đọc tiếp phần dưới đây để có được thông tin cho mình.

Tại sao lại có ngày nhuận?

Khi Trái Đất xung quanh Mặt Trời thì sẽ mất 365 ngày còng thêm 6 giờ. Trong khi đó lịch dương một năm sẽ có 365 ngày. Khi tính ra một năm dương lịch thì sẽ còn dư 6 giờ và đem cộng lại trong vòng 4 năm sẽ được 24 giờ tương đương với 1 ngày. Vì vậy, cứ mỗi 4 năm có thêm một ngày được đưa vào tháng 2 là ngày 29/2 đó được gọi là ngày nhuận và năm đó là năm nhuận.

Tháng nhuận là sao?

Với cách tính tháng nhuận thì được dựa theo lịch âm, thì một năm có 354 ngày. Các ngày được dư ra của mỗi năm tích lũy trong 3 năm thì sẽ đủ 1 tháng. Và tháng dư này sẽ được thêm vào năm cuối cùng của năm dư đó được gọi tháng nhuận.

Do đó trong lịch âm có 1 tháng xuất hiện 2 lần trong bất kỳ tháng nào của năm. Thì tháng đó được gọi là tháng nhuận của năm.

Năm nhuận là gì?

Hiểu một cách đơn giản dựa trên 2 yếu tố ở trên thì khi năm đó có ngày nhuận và lịch âm có tháng nhuận thì năm đó là năm nhuận.

Để nhận biết điều này bạn sẽ thấy được là tháng 2 trong năm sẽ thừa ra ngày 29/2. Vì mỗi năm thì tháng 2 chỉ có 28 ngày nên bạn sẽ biết được điều này.

Nếu xem thêm về lịch âm thì sẽ có 1 tháng được lặp lại và trùng số ngày của 1 tháng trong năm đó. Để đồng bộ với các năm được lặp lại  được tính theo năm của thiên văn.

Cách tính chính xác là năm nào là năm nhuận?
Cách tính chính xác là năm nào là năm nhuận?

Năm nào của dương lịch là năm nhuận?

Theo cách tính của vòng quay trái đất thì chỉ cần lấy số năm đó chia 4. Nếu kết quả cho vừa tròn thì năm đó là năm nhuận và có ngày nhuận là ngày 29/2.

Ví dụ: Lấy năm 2020 chia cho 4 ta sẽ được 505. Vậy là năm này là năm nhuận. Trường hợp đối với những năm có 2 số 0 tròn ở cuối như năm 1900, 2100. Thì ta lấy 2 số đầu của số biểu để chia cho 4, nếu cho kết quả đủ thì ta có năm nhuận.

Có khoảng 24 năm nhuận vào thế kỷ 21 bao gồm là những năm: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096.

Leave a Reply